© Copyright 2024 Walskerke - All Rights Reserved

Mobirise

Watermolen Hof ter Walskerke

De Watermolen ter Walskerke is een watermolen op de Maalbeek en is een middenslagmolen die fungeerde als korenmolen. De molen is nog steeds maalvaardig en het is de enige nog werkende watermolen in West-Vlaanderen.

De historische hoeve was tijdens het ancien régime gelegen op het grondgebied van de heerlijkheid "Wulfskerke, gheseit ter Moten". De heerlijkheid, voor het eerst vermeld in 1475, was een achterleen van de heerlijkheid Hemsrode, en had een oppervlakte van 35 bunders (circa 51 hectare). Ze behoorde toe aan de familie Van der Moten, tevens dorpsheren van Ingooigem. Het oudst gekende pachtcontract, dateert van 1499 en vermeldt twee watermolens. In 1769 is er enkel sprake van een "watermeulen van 't Goed ter Mote", benaming behouden tot het einde van de 18de eeuw. Daarna wordt de hoeve "Wulfskerke" genoemd en later verbasterd tot Walskerke.

In 1901 werd het Bureel van Weldadigheid van Harelbeke (de voorloper van het OCMW) via een legaat eigenaar van de gebouwen en bleef dit gedurende meer dan honderd jaar tot de verkoop in 2017 aan de heer en mevrouw Johan Delrue - Birgit Roobroeck.

In 1907 werd het houten raderwerk van de molen vervangen door een metalen middenslagrad.
De molen werd hersteld tijden de jaren 1960 en grondig gerestaureerd in 1995. In 2011 werden nogmaals belangrijke onderhoudswerken uitgevoerd.
In 2018 werd nabij de molen een waterbergingsgebied aangelegd.

Eigenaars en pachters hebben steeds zorg gedragen voor de molen, die in 1983 werd beschermd als monument samen met het omliggende landschap en de sluiswerken.
Onder de pachters dient in het bijzonder de familie Hondekijn vermeld die gedurende vele decennia pachter was en ervoor zorgde dat de watermolen steeds maalvaardig bleef, wat tot op vandaag het geval is. 

bezoek watermolen

Mobirise

De molenaar, Freddy Deweer ontvangt op
afspraak graag groepen geïnteresseerde bezoekers. 
Download hier uw aanvraagformulier

Tijdens het zomerseizoen (van april tot en met oktober) kan de molen ook zonder afspraak bezocht worden.
Freddy is standaard aanwezig van 11u tot 13u telkens op de eerste en laatste zondag van de maand (vanaf april).

data 2024: 

 • 7 apr
 • 28 apr
 • 5 mei
 • 26 mei
 • 2 juni
 • 30 juni
 • 7 juli
 • 28 juli
 • 4 aug
 • 25 aug
 • 1 sept
 • 29 sept
 • 6 okt
 • 27 okt

Mobirise

Adres

8570 Anzegem
Walskerkestraat 2

Contact

056 69 46 16
info@walskerke.be